0 Items

GC everStick – Starter Kit

 521,91 excl VAT

SKU: 10003404 Categories: , , Tag:

Description

GC everStick, Starter Kit
8cm everStickC&B, 8cm everStickPERIO, 30cm² everStickNET, 5x everStickPOST Ø1.2, 5ml StickRESIN bottle, 2ml G-ænial Universal Flo syringe, 1x StickREFIX D silicone instrument, 1x StickSTEPPER, 1x StickCARRIER